UA
Ліцензійна угода
Ліцензійна угода

Ліцензійна угода
про використання програмного забезпечення SMIDDLE

ВАЖЛИВО! БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ!

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем (EULA) є юридично зобов’язальним договором між вами (юридичною особою - «Ліцензіатом») і компанією Smiddle International (далі «SMIDDLE») про використання програмного забезпечення (програмних продуктів) SMIDDLE.
EULA застосовується після отримання Ліцензіатом Програмного забезпечення від Партнера або компанії SMIDDLE. Програмне забезпечення може супроводжуватися зміною або доповненням до цього EULA.
Виконуючи дії установки, копіювання, завантаження або іншого використання Програмного забезпечення Ліцензіат погоджується виконувати умови цього EULA. У разі якщо Ліцензіат не згоден з умовами EULA, він не повинен встановлювати, копіювати, завантажувати або іншим чином використовувати Програмне забезпечення.

1. Ліцензія
1.1 SMIDDLE надає Ліцензіату невиключну, що не підлягає передачі субліцензування ліцензію («Ліцензія») на користування Програмним забезпеченням виключно в як кінцевого користувача. Програмне забезпечення призначене тільки для власного використання Ліцензіатом і не повинно експлуатуватися третіми сторонами (в тому числі на підставі субліцензії) або для цілей маркетингу або подальшого поширення, будь то окремо або як компонент будь-якого іншого продукту.
1.2 Умовою надання ліцензій є забезпечення з боку Ліцензіата того, щоб максимальна кількість авторизованих користувачів, які одночасно отримують доступ до Програмного забезпечення та використовують його, не перевищувало кількості оплачених Користувацьких ліцензій. Ліцензіат має право в будь-який час придбати додаткові Користувацькі ліцензії.
1.3 Якщо Ліцензіат встановить, скопіює, завантажить або іншим чином буде використовувати Програмне забезпечення, щодо нього вступлять в дію положення цієї EULA. У разі якщо Ліцензіат не згоден виконувати дані умови, він не повинен встановлювати, копіювати, завантажувати або іншим чином використовувати Програмне забезпечення.
1.4 Програмне забезпечення може супроводжуватися зміною або доповненням до цього EULA. Будь-яка така зміна або доповнення становить частину ліцензійних умов, так якби вони були включені в даний документ і спільно формували умови справжнього EULA. У разі будь-якої невідповідності між зміною або доповненням і реальними умовами в частині, що стосується такої невідповідності, застосовуються відповідні положення зміни або доповнення.
1.5 Ліцензія підтверджується Ліцензійним сертифікатом, який містить Ліцензійний ключ продукту, інформацію о кількості ліцензій, датах початку і закінчення дії ліцензій, а також інформацію про довірених осіб та контактні дані.
1.6. Дія ліцензії поширюється на територію, зазначену в Ліцензійному сертифікаті. З урахуванням умов цього EULA, і якщо вони не будуть припинені раніше відповідно до цього EULA, ліцензії є обмеженими в часі, які діють протягом 1 року з моменту установки, якщо інше не обумовлено у відповідному Договорі.

2. Права інтелектуальної власності
2.1 Права на Програмне забезпечення, що надаються Ліцензіату, є виключно ліцензією. Ніякі положення цього EULA чи іншого документа не надають Ліцензіатові будь-яких прав власності на Програмне забезпечення, повністю або частково.
2.2 Програмне забезпечення, всі його копії, а також всі Права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та його копії належать SMIDDLE. Програмне забезпечення захищене авторським правом та іншими правами інтелектуальної власності, законами і угодами.
2.3 Ліцензіат підтверджує, що Програмне забезпечення є об'єктом авторського права, а також що Ліцензіат в будь-який час (будь то до або після припинення даної Ліцензії) не повинен виконувати або допускати будь-яких дій, що порушують авторське право.
2.4 SMIDDLE зберігає всі права на Програмне забезпечення, які прямо не надаються Ліцензіату за цим EULA.

3. Тестова ліцензія
3.1 SMIDDLE має право надати тестову копію Програмного забезпечення, повністю або частково, для оцінки роботи програмних продуктів.
3.2 У разі надання тестової копії Ліцензіат має право завантажити, встановити, використовувати і експлуатувати Програмне забезпечення лише протягом обмеженого періоду часу, а також повинен забезпечити, щоб Програмне забезпечення було доступно виключно обмеженій кількості тимчасових користувачів, погодженим між SMIDDLE і Ліцензіатом.
3.3 У кінці тестового періоду Програмне забезпечення повинно бути видалено з апаратного забезпечення та з системи Ліцензіата, а всі копії Програмного забезпечення, що знаходяться в розпорядженні Ліцензіата, мають бути знищені.

4. Додаткове програмне забезпечення
4.1 Цей EULA застосовується щодо Додаткового програмного забезпечення, яке SMIDDLE може надати Ліцензіату після дати отримання початкової копії Програмного забезпечення в поєднанні з будь-якою зміною або доповненням, які SMIDDLE визначить для Додаткового програмного забезпечення.

5. Ліцензійні збори
5.1 В обмін на надання Ліцензії компанією SMIDDLE Ліцензіат повинен сплатити Ліцензійний збір. Ліцензіат повинен сплатити всі Збори у встановлені терміни. Не надходження Зборів у встановлені терміни оплати призводить до негайного припинення дії ліцензій, наданих по цьому EULA і відноситься до несплачених.

6. Права та обмеження
6.1 Умовою надання ліцензій є забезпечення з боку Ліцензіата того, щоб максимальна кількість авторизованих користувачів, які одночасно отримують доступ до Програмного забезпечення та використовують його, не перевищувало б кількості Користувацьких ліцензій, за які були сплачені необхідні Збори. Ліцензіат повинен забезпечити, щоб Програмне забезпечення експлуатувалося виключно авторизованими користувачами в суворій відповідності до умов цього EULA.
6.2 За винятком випадків, коли від SMIDDLE отримано попередню письмову згоду на інше, Ви маєте право встановити Програмне забезпечення та забезпечити його доступність для використання виключно на апаратних системах, що належать Ліцензіату, орендованих або повністю контрольованих ним.
6.3 У разі якщо відповідно до пункту 6.2 SMIDDLE надасть Ліцензіату письмову згоду на установку програмного забезпечення в іншій системі («Інша система»), Ліцензіат повинен забезпечити, щоб умови справжнього EULA дотримувалися користувачами та в Інший системі. Ліцензіат відшкодує SMIDDLE будь-які витрати та збитки, понесені SMIDDLE у зв'язку з встановленням і використанням Програмного забезпечення в Інший системі.
6.4 Ліцензіат не має права модифікувати, адаптувати, перетворювати, надавати в оренду або лізинг, позичати, субліцензувати, здійснювати маркетинг, продавати, поширювати, передавати або створювати будь-яку похідну програму на основі програмного забезпечення або його частини, включаючи Вбудоване програмне забезпечення, Доступний код або Захищений код.
6.5 Програмне забезпечення містить комерційні таємниці, і Ліцензіат не має права здійснювати декомпіляцію, зворотне проектування, дизасемблювання або інше перетворення програмного забезпечення в сприйняту людиною форму. Ліцензіат погоджується не розкривати, прямо або опосередковано, будь-які такі комерційні таємниці будь-якій особі, якщо і поки вони не припинять бути конфіденційними за відсутності порушень з боку Ліцензіата.
6.6 Ліцензіат не повинен прямо або опосередковано отримувати доступ до будь-якого з програмно-апаратних засобів або використовувати його окремо від решти Програмного забезпечення.
6.7 Ліцензіат не повинен копіювати або вбудовувати елементи Доступного коду, що містяться в Програмному забезпеченні, в інші додатки.
6.8 З урахуванням умов цього EULA Ліцензіат має право модифікувати Доступний код з метою розробки виправлення помилок, адаптації або установки додаткових функцій виключно для власного використання.

7. Вбудоване програмне забезпечення
7.1 Ліцензіат визнає, що Програмне забезпечення може містити Вбудоване програмне забезпечення і що на додаток до зобов'язань, передбачених цим EULA, щодо будь-якого використання Вбудованого програмного забезпечення можуть діяти додаткові зобов'язання.
7.2 Для встановлення та використання будь-якого Вбудованого програмного забезпечення Ліцензіат повинен звернутися до SMIDDLE і відповідної третій стороні за отриманням будь-якої необхідної йому ліцензії і згоди.

8. Механізми ліцензування та штрафи
8.1 Якщо в будь-який час у SMIDDLE виникне обґрунтована підозра про те, що Програмне забезпечення поширювалося або було отримано будь-якою особою без письмової згоди SMIDDLE, або що Вбудоване програмне забезпечення було змінено, доступ до нього або його використання здійснюється окремо від програмного забезпечення, або що Ліцензіат іншим способом порушив умови цього EULA, SMIDDLE може зажадати від Ліцензіата надати складене незалежним аудитором свідоцтво, яке без застережень підтверджує дотримання Ліцензіатом умов EULA.
8.2 Якщо аудитор Ліцензіата не надасть такого свідоцтва протягом 90 днів з моменту направлення SMIDDLE відповідного запиту Ліцензіату (або протягом більш тривалого періоду, який SMIDDLE може узгодити на свій власний розсуд), Ліцензіат буде вважатися порушником умов цієї EULA, а SMIDDLE отримає право розірвати EULA і вилучити всі ліцензії, надані по ньому.
8.3 У разі якщо порушення полягає в поширенні або використанні Програмного забезпечення в обсязі, що перевищує передбачений умовами Користувацької ліцензії або Додатковою користувацькою ліцензією, або у використанні, спроби використання або поширення Вбудованого програмного забезпечення, SMIDDLE має право заднім числом стягнути з Ліцензіата збір, що розраховується виходячи з кількості випадків забороненого поширення або використання відповідно до дійсних заявлених цін, які SMIDDLE стягує за Програмне забезпечення або Вбудоване програмне забезпечення (в залежності від обставин). Таке стягнення здійснюється на додаток до будь-яких інших прав або вимог, які SMIDDLE може мати щодо Ліцензіата, а також на додаток до будь-яких інших Зборів, що підлягають оплаті з боку Ліцензіата за даним EULA.

9. Публікації
9.1 Ліцензіат надає SMIDDLE право вказувати Ліцензіата в як клієнта SMIDDLE в рекламних матеріалах SMIDDLE, в тому числі розміщених на Інтернет-сайті компанії.
9.2 Ліцензіат може відкликати права, надані в пункті 9.1, направивши SMIDDLE письмове повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до моменту такого відкликання.

10. Припинення дії
10.1 Ця Ліцензія діє з дати здійснення Угоди і до її припинення відповідно до цього пункту.
10.2 SMIDDLE має право розірвати Ліцензію з негайним ефектом шляхом направлення письмового повідомлення в наступних випадках:
- Ліцензіат не сплачує Зборів у встановлені терміни оплати;
- Ліцензіат порушує будь-яка умови цієї Ліцензії, і порушення не було усунене протягом 14 (чотирнадцяти) днів після отримання письмового повідомлення від SMIDDLE.
10.3 В разі припинення дії Ліцензії з будь-якої причини:
а) Ліцензіат повинен заборонити будь-який доступ до Програмного забезпечення, а все Авторизовані користувачі повинні припинити будь-яке використання Програмного забезпечення;
б) Ліцензіат повинен видалити всі копії Програмного забезпечення зі свого апаратного забезпечення і зі своєї системи, а також з Інший системи, видалити або знищити всі копії Програмного забезпечення та весь Доступний код, які знаходяться в його володінні, на його зберіганні або під його контролем;
в) Ліцензіат може бути зобов'язаний надати SMIDDLE оформлене аудитором Ліцензіата свідоцтво, яке без застережень підтверджує дотримання пунктів 10.3 (a) і 10.3 (б);
г) SMIDDLE має право вилучити Програмне забезпечення та будь-яке майно SMIDDLE, що знаходяться у володінні, на зберіганні або під контролем Ліцензіата;
д) SMIDDLE звільняється від будь-яких подальших зобов'язань за даною Ліцензією.
10.4 Виведення Ліцензіатом Програмного забезпечення з експлуатації припиняє дію цього EULA між SMIDDLE і Ліцензіатом.
10.5 В разі припинення дії цієї Ліцензії за будь-якої причини Ліцензіат не має право на повне або часткове відшкодування ліцензійних зборів чи інших сум, виплачених за дану Ліцензію та Програмне забезпечення.
10.6 Припинення дії не завдає шкоди будь-яким правам, які SMIDDLE може мати в результаті порушення даної Ліцензії з боку Ліцензіата або Авторизованого користувача.

11. Відступ або передача
11.1 Ліцензіат має право відступити цю Ліцензію виключно своїм правонаступникам у разі злиття, поглинання або зміни контролю, за умови що:
- Ліцензіат повідомить SMIDDLE про відступ протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту її вчинення;
- цесіонарій погоджується дотримуватися умов EULA;
- після здійснення відступу або передачі здійснює таку операцію Ліцензіат припиняє використовувати Програмне забезпечення та видаляє або знищує всі копії Програмного забезпечення, що знаходяться в його володінні, на його зберіганні або під його контролем.
11.2 Будь-яка планований відступ або передача Програмного забезпечення з боку Ліцензіата чином, відмінним від передбаченого в даній статті 11, буде вважатися недійсною і надає SMIDDLE право розірвати цю EULA відповідно до статті 10.
11.3 SMIDDLE вправі перевідступити свої права та обов'язки за цим EULA без згоди Ліцензіата. Будь дозволений цесіонарій повинен залежати від умов цієї Угоди.

12. Відмова від відповідальності та обмеження засобів правового захисту
12.1 Програмне забезпечення надається на умовах «як є». Ліцензіат визнає, що за своєю природою програмне забезпечення є неідеальним продуктом і має недоліки, упущення та інші аномалії.
12.2 SMIDDLE гарантує Ліцензіату, що Програмне забезпечення в усіх суттєвих аспектах відповідатиме технічним специфікаціям Програмного забезпечення протягом усього терміну дії ліцензії з дати його установки Ліцензіату, якщо воно буде використовуватися відповідно до звичайних галузевих технологій та умов й не буде змінено. Проте, SMIDDLE не гарантує, що експлуатація програмного забезпечення буде безперервною або вільною від помилок.
12.3 Тою мірою, в якій це дозволено чинним законодавством, SMIDDLE прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо Програмного забезпечення, включаючи будь-які гарантії товарних якостей і (або) придатності для конкретної мети, гарантії продуктивності, а також будь-які гарантії, які іншим чином можуть виникати зі звичаїв ділового обороту або використання.
12.4 За жодних обставин SMIDDLE не нестиме відповідальності за будь-який випадковий, обумовлений особливими обставинами, непрямий, прямий або наступний збиток або упущену вигоду, припинення діяльності, втрату ділової спроможності або гудвілу, по будь-якім вимогам відшкодування непрямого, обумовленого особливими обставинами шкоди або примусового відшкодування збитків, за претензіями третіх сторін або за будь-які непрямі або наступні збитки або супутні витрати, які можуть виникнути у зв'язку з установкою чи використанням Програмного забезпечення, у тому числі з причини його дефектів, а також за втрату або неточність даних будь-якого роду, незалежно від того, чи було SMIDDLE відомо про можливість заподіяння такої шкоди або збитків.
12.5 Якщо SMIDDLE порушить будь-яке положення цієї угоди, то винятковий і максимальний розмір відповідальності з боку SMIDDLE, будь то за договором, в результаті делікту або іншим чином, ні за яких обставин не буде перевищувати, за розсудом компанії, одну з наступних сум:
- сукупна ціна, сплачена за Програмне забезпечення;
- вартість заміни програмного забезпечення;
- або вартість ремонту Програмного забезпечення.
12.6 Пряма гарантія, надана в пункті 12.2, діє тільки щодо Ліцензіата і не підлягає передачі. У зв'язку з використанням Програмного забезпечення SMIDDLE не надає будь-яких інших гарантій, прямих або непрямих.
12.7 Ніякі положення цієї Угоди не мають на меті та не повинні тлумачитися як виключення або зміна будь-яких передбачених законом прав, гарантій або умов, що застосовуються до цієї Угоди або Програмного забезпечення, які відповідно до законодавства не підлягають зміні або виключення.

13. Відшкодування шкоди
13.1 В разі якщо Програмне забезпечення стане або може стати предметом позову у зв'язку з порушенням будь-яких Прав інтелектуальної власності третіх сторін, SMIDDLE може на свій власний розсуд:
- домогтися для Ліцензіата права використовувати Програмне забезпечення без формування будь-якої відповідальності;
- замінити або модифікувати Програмне забезпечення таким чином, щоб воно перестало порушувати Права інтелектуальної власності;
- відшкодувати Ліцензіату оплачені йому Ліцензійні збори, пов'язані з Програмним забезпеченням.
13.2 Засоби правового захисту, описані в пункті 13.1, являють собою виняткову відповідальність SMIDDLE і передбачає виключні засоби правового захисту Ліцензіата у зв'язку з порушенням SMIDDLE Прав інтелектуальної власності в програмному забезпеченні чи інших компонентах, що поставляються SMIDDLE по цьому EULA.
13.3 Ліцензіат підтверджує і погоджується, що в разі порушення ним цього EULA і заподіяння SMIDDLE збитку, шкоди або витрат, прямо або опосередковано, в результаті такого порушення, має право почати судовий розгляд безпосередньо проти Ліцензіата.
13.4 Ліцензіат відшкодує SMIDDLE збиток і звільнить SMIDDLE від відповідальності у зв'язку з будь-якими витратами, збитками та позовами проти SMIDDLE, які обумовлені будь-яким порушенням Прав інтелектуальної власності SMIDDLE або будь-якої третьої сторони, що випливають з модифікації Ліцензіатом або авторизованим користувачем будь-якої частини Програмного забезпечення чи інших компонентів, що поставляються SMIDDLE, або з будь-якого порушення цього EULA.
13.5 Ліцензіат погоджується починати будь-які розгляди, що випливають з цього EULA, Програмного забезпечення, використання Ліцензіатом Програмного забезпечення або у зв'язку з такими протягом 1 (одного) року з моменту заподіяння шкоди або збитку.

14. Вирішення суперечок
14.1 Сторони погоджуються дотримуватися положень до врегулювання суперечок даного пункту 14 щодо будь-якої суперечки, яка виникає між сторонами по цьому EULA, до початку будь-якого судового чи арбітражного розгляду.
14.2 Повідомлення про виникнення суперечки. У разі виникнення спору між сторонами будь-яка з них може направити повідомлення іншій стороні поштою повідомлення з докладним описом суті конфлікту і зазначенням того, що воно є повідомленням про виникнення спору відповідно до цього пункту 14.
14.3 Повідомлення у відповідь. Протягом 5 робочих днів після доставлення повідомлення про виникнення спору одержувач повинен направити іншій стороні зустрічне повідомлення:
- підтвердження отримання стороною повідомлення про виникнення спору;
- із зазначенням того, що це повідомлення, яке надсилається відповідно до цього пункту 14.3 отримано;
- з коротким викладом будь-якої інформації, яка, на думку сторони, має пряме відношення до спору.
14.4 Початкова зустріч
- Протягом 10 робочих днів після доставлення повідомлення про виникнення спору між сторонами, вони повинні зустрітися або провести онлайн конференцію і спробувати вирішити суперечку.
- Кожна зі сторін зобов'язана докласти максимум зусиль до вирішення суперечки.
14.5 Збереження сили угоди. Кожна зі сторін повинна продовжити виконувати свої відповідні обов'язки за цією Угодою до вирішення спору.
14.6 Збереження сили. Пункт 14 зберігає свою силу після відмови від виконання, припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди.

15. Обмеження
15.1 Експорт програмного забезпечення з країни первісної покупки може підлягати контролю або обмеженням відповідно до чинного місцевим законодавством.
15.2 Ліцензіат повинен:
- визначити наявність і застосування будь-яких місцевих законів до передбачуваного експорту та отримати всі необхідні згоди та дозволу;
- відмовитися від експорту програмного забезпечення, якщо це порушує будь-які застосовні правові обмеження.

16. Збереження сили
16.1 Положення статей 2 (Права інтелектуальної власності), 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 (Права обмеження), 8 (Механізми ліцензування та штрафи), 10.3, 10.5 (Припинення дії), 12 (Відмова від відповідальності та обмеження засобів правового захисту), 13.4, 13.5 (Відшкодування шкоди), 14 (Вирішення спорів), 17.2 (Загальні положення), 18 (Тлумачення) залишаються в силі в разі відмови від виконання, закінчення терміну дії або припинення цього EULA.

17. Загальні положення
17.1 Ліцензіат зобов'язаний негайно повідомляти SMIDDLE, якщо в будь-який час йому стане відомо про порушення його обов'язків за цим EULA.
17.2 Дана Ліцензія регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

18. Визначення
18.1 Доступний код - це вихідний код, який не захищений і доступний в програмному забезпеченні; дане поняття містить, крім іншого, асемблювання програми, файли сценаріїв, макроси, індивідуальні звіти та схеми процесів.
18.2 Додаткове програмне забезпечення означає поновлення, виправлення, нові функції, доповнення, плагіни, індивідуальні модифікації або нові функції, розроблені конкретно під потреби Ліцензіата, або інші підключаються компоненти Програмного забезпечення.
18.3 Авторизований користувач означає особу, уповноважену Ліцензіатом на доступ і користування Програмним забезпеченням Користувацької ліцензії.
18.4 SMIDDLE означає компанію Smiddle International, розташовану за адресою: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111
18.5 Вбудоване програмне забезпечення означає будь-яке програмне забезпечення третіх сторін, яке може містити Доступний або Захищений код, що ліцензуються SMIDDLE у третьої сторони та вбудоване в Програмне забезпечення.
18.6 EULA означає цей документ і будь-яка зміна або доповнення до нього, спрямоване SMIDDLE Ліцензіату.
18.7 Збори означають всі збори та витрати, що підлягають виплаті Ліцензіатом SMIDDLE або Партнеру з продажу у зв'язку з придбанням програмного забезпечення і Користувацьких ліцензій.
18.8 Права інтелектуальної власності означають права, що формуються будь-яким патентом, авторським правом, промисловим зразком або товарним знаком, будь то відповідно до норм загального або статутного права, права на подачу заяви про реєстрацію за законом щодо таких або аналогічних прав, а також права на захист комерційної таємниці, гудвілу або конфіденційної інформації.
18.9 Захищений код означає будь-який вихідний код, для захисту доступу до якого SMIDDLE або третя сторона вжила заходів.
18.10 Партнер з продажу означає особу, яка здійснює продаж або розповсюдження продуктів SMIDDLE, яке було уповноважено для цих цілей SMIDDLE.
18.11 Програмне забезпечення означає програмне забезпечення, яке супроводжує даний EULA, включаючи комп'ютерне програмне забезпечення, Додаткове програмне забезпечення, Доступний код, Захищений код і супутні носії, друковані матеріали, мережеву або електронна документація, доступні через Інтернет послуги та Вбудоване програмне забезпечення.
18.12 Користувацька ліцензія означає ліцензію або ліцензії, що надаються SMIDDLE Ліцензіату за цим EULA і дозволяють Авторизованим користувачам отримувати доступ до Програмного забезпечення та користування ним. Кількість Користувальницьких ліцензій, що надаються Ліцензіату, залежить від суми сплачених ним Зборів.